Reference

SPRÁVA:

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Kompletní outsourcing IT služeb – výběr vhodného HW a SW a jeho následná instalace a nastavení do provozu, zálohování dat, správa intranetu na technologii MS SharePoint, konzultace nákupu nové techniky, řešení výpadků síťových prvků a další související služby

Vývoj individuálního SW pro on-line správu profilů Adresáře českých exportérů
Informační systém SINPRO – správa informací a agend týkajících se exportu v návaznosti na organizaci a procesní fungování agentury 

RUML spol. s.r.o.

Správa počítačů a zařízení – dodávka HW a SW včetně instalace a správa veškerých IT zařízení, zálohování dat, konzultace nákupu nové techniky, instalace a konfigurace IT zařízení,  školení práce s IT technikou, řešení výpadků síťových prvků a další související služby.

ADWISE s.r.o.

Poskytování služeb správy IT zařízení – instalace a správa IT zařízení, zálohování dat, správa intranetové technologie MS SharePoint, konzultace nákupů nové techniky, řešení výpadků síťových prvků a další služby